ලැම්බොගිනි වලට වැඩ නැතිවේවිද?


වාහන ගැන කතා කලොත් මුලින්ම අපේ සිහියට එන රටවල් කිහිපයක් ඇත. ජපානය ඒ අතර ප්‍රමුඛයි.
මන්දයත් ලංකාවේ භාවිතා වන මෝටර් රථ වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ජපානයේ නිශ්පාදිත ඒවා වීමයි. Toyota, Honda, Mitsubishi ඒ අතර වැඩිපුරම කියැවෙන වෙලද නාමයන්. නමුත් සුපිරි මෝටර් රථ, එනම් “Super Cars” ගැන කතා කරද්දි මතකෙට එන්නෙ Lamboghini, Buggati, Ferrari ආදී නම්. 
ඒත් ඒ සියල්ලටම තර්ජනයක් වෙමින්, ලංකාවෙන් ඉදිරියට එන අලුත්ම සුපිරි මෝටර් රථය “Vega”. මෙය බොහෝ දුරට ඉතාලියේ ලැම්බොගිනි රථයකට බොහෝදුරට සමාන වන, එහෙත් ඊට වඩා තාක්ශණයෙන් අනූන වූවක්. මේ ගැන පූර්ණ විස්තරයක් පහත වීඩියෝවෙන් ඔබට දැන ගත හැක. මෙවැනි නිර්මාණ වලට අත හිත ලබාදීම අප කාගේත් යුතුකමක්.


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment